Federatie en Verzekering

Federatie

1990: Albert richt op 8 februari de vereniging “Aikikai Flanders” op, vereniging zonder winstoogmerk, met het doel o.a. de ontplooiing van lichaam en geest door de beleving van de kunst en cultuur van het traditionele Aikido.

Verzekering

De Club verzekert alle leden via Fros

Wat te doen bij een ongeval?
We zetten de stappen even op een rijtje:

 1. Een verzekerde sporter kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier en vult de vragen m.b.t. de club en het ongeval in, ondertekent de privacyverklaring en bezorgt deze aan het slachtoffer.
 3.  Het geneeskundig getuigschrift laat het slachtoffer zo snel mogelijk invullen door de arts.
 4. Zowel slachtoffer als clubverantwoordelijke dienen de privacyverklaring te ondertekenen.
  Algemene Verordering gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”)
 5. De ingevulde ongevalsaangifte met geneeskundig getuigschrift en ondertekende privacyverklaring dient zo snel mogelijk aan FROS bezorgd te worden. Bij voorkeur digitaal (scan, foto via smartphone, …) naar leden@fros.be. Enkel indien de aangifte volledig is, kan er een dossier opgemaakt worden.
 6.  FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en bezorgt het dossier aan ETHIAS.
 7.  De afhandeling van het dossier gebeurt verder volledig door ETHIAS!
  Het slachtoffer ontvangt van ETHIAS een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie betreffende de verdere afhandeling. Daarna kan u de originele onkostennota’s overmaken aan ETHIAS met vermelding van uw dossiernummer. Conform de wet op privacy heeft FROS geen toegang tot uw dossier en beschikken wij dus ook niet over informatie betreffende de afhandeling ervan.
  Gelieve daarom vragen met betrekking tot uw dossier aan ETHIAS te richten en geen onkostennota’s aan FROS te versturen.

FROS Ongevallen -en ledenadministratie
Martine Van den Broeck
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 BERCHEM
Tel. 03/286 58 37
Fax 03/286 58 38
leden@fros.be

www.fros.be

Aangifteformulieren zijn ook terug te vinden op onze website: https://www.fros.be/sportverzekering/sportongeval