Trainingsgeest

 • Iedereen gaat iets voor het begin van de les in stilte klaarzitten in seiza. Dit geeft een moment van rust om je gedachten vrij te maken van de dagelijkse beslommeringen.
 • De juiste zithouding is seiza (= geknield met het zitvlak op de hielen). In geval van blessures is kleermakerszit natuurlijk toegestaan. Geef altijd vooraf bij de sensei (= de leraar) aan of er lichamelijke problemen zijn.
 • Bij het begin en einde van de les en tijdens de uitleg van de sensei zit iedereen aan de rand van de tatami (= de mat) in seiza. Als het niet anders gaat, kan je ook met rechte rug in kleermakerszit zitten. Neem dus zeker geen hangende of liggende houding aan.
 • Mocht je toch te laat zijn, groet dan zoals gewoonlijk naar de kamiza (= de plaats, centraal in de dojo met de foto van O-sensei, stichter van Aikido) en ga dan in stilte in seiza zitten aan de rand van de tatami. Als de sensei je met een groet verwelkomt, kan je aan de les deelnemen. Je warmt je dan wel best eerst nog op.
 • De leraar wordt met “sensei” aangesproken (dit geldt met nadruk voor Japanse leraren).
 • Breng uit de kleedkamer alle waardevolle voorwerpen (sieraden, horloges, mobiele telefoon, geld enz.) mee naar de dojo. Gelieve indien mogelijk uw mobiele telefoon uit te zetten voor het begin van de les.
 • Iedereen helpt mee om de dojo voor de les in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen. Concreet is dit de kamiza opstellen en de tatami vegen.
 • Wanneer de vorige of volgende groep de kamiza groet op het einde of begin van de les dan doe jij dat ook en is het absoluut stil in de dojo.
 • Het is belangrijk om nooit met de rug naar de Kamiza te staan of te zitten.
 • In de dojo wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen, maar oefen wel altijd met plezier. Een positieve instelling (enthousiasme, vreugde) wordt op prijs gesteld. Dit komt de sfeer in de dojo alleen maar ten goede.
 • Wanneer de sensei een oefening toont dan is het stil in de dojo, dit geldt ook voor de personen naast de tatami.
 • Ook voor en na de les in de kleedkamers dient men zich rustig te houden en eventuele andere lessen of trainingen die gaande zijn niet te storen.
 • Zij die een hakama (= traditionele Japanse broekrok) dragen, doen deze aan in de kleedkamer.
 • Tijdens de les wordt de tatami niet zonder toestemming van de sensei verlaten of betreden. Je vraagt de toestemming aan de sensei tijdens de oefenmomenten zodat je de uitleg niet stoort.
 • De dojo is een plaats voor praktische oefeningen. Onderlinge discussies op de mat zijn niet bevorderlijk voor de les. Wil je absoluut iets vragen of heb je verdere uitleg nodig, geef dan aan de sensei aan dat je iets wilt zeggen.
 • Vind je het nodig uw partner uitleg te geven, beperk u dan tot de punten die uw de sensei heeft benadrukt. Vermijd zo een les-in-de-les.
 • Aikido doe je op de mat, personen die niet op de mat staan nemen niet deel aan de les en geven dus geen opmerkingen of tips aan personen die op de mat staan.
 • Als er bezoekers naar de les komen kijken zal een van de hogere graden aanwezig, met goedkeuring van de sensei, deze bezoekers uitleg geven over onze dojo. Let er wel op om dit voornamelijk tijdens de oefenmomenten te doen om de uitleg van de sensei niet te storen.
 • Tijdens de eerste lessen worden beginners door een van de hogere graden aanwezig onder de hoede genomen om de absolute basis aangeleerd te krijgen.
 • Bedenk dat de lestijden betrekkelijk kort zijn. Benut elke minuut om te leren door praktisch te oefenen. Sta na een worp of houdgreep meteen op en ga door met de oefening. Herhaal de oefeningen zoveel mogelijk in de tijd die daarvoor gegeven wordt.
 • Oefen alleen de technieken die de sensei heeft voorgedaan en doe niet zomaar andere technieken.
 • Tijdens de oefeningen is het aan te bevelen je partner zoveel mogelijk te stimuleren door soepel te werken. Hierdoor kan deze de technieken beter uitvoeren. Probeer dus zoveel mogelijk mee te gaan in de beweging en werk niet tegen door te blokkeren of je bewust gespannen te houden Het is belangrijk om ontspannen en geconcentreerd te trainen.
 • Bij het starten van een nieuwe oefening neemt sempai (= de meer ervaren leerling) als eerste de rol van tori (= die de techniek uitvoert) op zich. Kohai (= de minder ervaren leerling) krijgt zo als uke (= die de aanval uitvoert) de gelegenheid om de oefening nog eens te bekijken.
 • In de dojo wordt, tenzij in uitzonderlijke gevallen, niet gegeten of gedronken ( let zeker op met kauwgom wegens verstikkingsgevaar).
 • Consumptie van alcoholische drank of drugs is niet toegestaan voor de les. Het kan daarenboven de verzekeringsdekking annuleren voor uzelf en uw partner.

Het is belangrijk om te weten dat de etiquette per dojo enigszins kan verschillen. Ben je nieuw in onze dojo, of ga je in een andere dojo op bezoek, dan is het belangrijk om goed te observeren wat de mensen om je heen doen en je hieraan aan te passen.