Basisregels

  • Bij het begin en einde van de les en tijdens de uitleg van de sensei (= de leraar) zit iedereen aan de rand van de tatami (= de mat) in seiza (= geknield met het zitvlak op de hielen). Als het niet anders gaat, kan je ook met rechte rug in kleermakerszit zitten. Neem dus zeker geen hangende of liggende houding aan.
  • Iedereen helpt mee om de dojo (= de club, zowel de mensen als de plaats waar we trainen) voor de les in orde te maken en deze na afloop weer op te ruimen. Concreet is dit de kamiza (= de plaats, centraal in de dojo met de foto van O-sensei, stichter van Aikido) opstellen en de tatami vegen.
  • Iedereen gaat iets voor het begin van de les in stilte klaarzitten in seiza. Dit geeft een moment van rust om je gedachten vrij te maken van de dagelijkse beslommeringen.
  • Tijdens de les wordt zoveel mogelijk stilte in acht genomen om de concentratie niet te verstoren.
  • Tijdens de les wordt de tatami niet zonder toestemming van de sensei verlaten. Je vraagt deze toestemming aan de sensei tijdens het oefengedeelte zodat je de uitleg niet stoort.