Dojo Etiquette / Fair Play code

De dojo-etiquette zoals wij die hanteren, komt voort uit oude Japanse gedragsregels waar eerbied wordt uitgedrukt in een code van beleefdheid en respect voor de andere. Hoewel sommige van de Japanse beleefdheidsvormen in het begin misschien wat onwennig lijken, zal je ze na verloop van tijd gaan zien als een prettige manier om beleefdheid en hulpvaardigheid te tonen en zullen ze je helpen om je begrip te vergroten. Uiteindelijk zal je deze omgangsvormen gaan aanvoelen als iets dat van nature goed en harmonieus is. Respect voor elkaar, het materiaal en de technieken is de hoeksteen van de training.

De dojo (= de club, zowel de mensen als de plaats waar we trainen) behoort volgens deze gedragscode met eerbied te worden betreden.