kyu-graden

De betekenis van de graden:

Volgens de Japanse traditie der krijgskunsten, dient een aikido-leerling 6 stadia (Kyu) te doorlopen, alvorens hij de zwarte gordel kan dragen.
Volgens het boekje “woedende witte pyjama’s” (in onze Bib, een aanrader) is de gordel (obi) de zetel van de “Ki” en wordt die daarom nooit gewassen… in de loop van de zes stadia wordt je witte gordel, door opeenhoping van “Ki”, vanzelf zwart?

Het behalen van de zwarte gordel is geen doel of een eindpunt. Vanzelfsprekend is je geestelijke ontwikkeling niet te meten in graden en zou het absurd zijn die te evalueren bij een proefaflegging. Het gradensysteem bepaalt gewoon de graad van verantwoordelijk binnen de sempai – kohai relatie.

Een graad is dus geen trofee of medaille (omdat de examinator niet evalueert op basis van de acrobatische prestatie).
Je krijgt “promotie” als de bekwaamheid en de nodige maturiteit zijn verworven, om de aanvullende verantwoordelijkheden waar te nemen binnen het gebeuren in de Dojo.
De graad krijgt pas waarde door appreciatie van de andere leerlingen voor het gedrag van de leerling. Met andere woorden, als de leerling een graad aanvaardt, dan verklaart hij de verantwoordelijkheden die een graad met zich meebrengen, op zich te nemen.
Omdat de waarde van een graad in verhouding staat met de veeleisendheid van de examinator, zal de graad waardevoller zijn als de examinator veeleisender is. Bij iedere stap moet de leerling de verwachtingen van de examinator kennen. Deze verwachtingen kunnen verschillen volgens de personaliteit van de Sensei, maar meestal vertonen deze verwachtingen in alle Dojo’s gemeenschappelijke kenmerken.
Graden zijn in principe niet overdraagbaar naar een andere dojo.
Examens zijn daar om je een “kapstok” te bieden om al wat je leert te omkaderen, maar bij ons zijn ze vrijblijvend.

Onze aiki-kids volgen een systeem met gekleurde banden (wit-geel-oranje-groen-blauw-bruin) maar voor volwassenen volgen we de opbouw zoals voorgesteld door So Honbu Dojo (Tokyo). (6 kyu graden voor witte band en 10 dan graden met zwarte band)
U kan dit laatste programma eenvoudig nalezen in Tamura’s eerste boek (in onze Bib), maar laat het ons hier even samenvatten:

Downloaden